fbpx

Προσωπικά Δεδομένα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΗ

 

«Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις SHANGRI – LA BAY A.E.»

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος 25/05/2018

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις SHANGRI – LA BAY Α.Ε.» (στο εξής ως η «Εταιρεία») θέτει ως βασική της προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας. Η «Εταιρεία» αντιλαμβανόμενη την αναγκαιότητα για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, προσπαθούμε με υπευθυνότητα να αποθηκεύουμε και να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε.

 

Προς τούτο, η «Εταιρεία» έχει προχωρήσει στην κατάρτιση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, προκειμένου να σας παρέχουμε όλες εκείνες τις αναγκαίες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης, και κοινοποίησης των πληροφορίων σας σύμφωνα πάντοτε με τη δική σας συγκατάθεση ή με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Η «Εταιρεία» σας καλεί να διαβάσετε το παρόν κείμενο, το οποίο αποτελεί μέρος των όρων και προϋποθέσεων, που διέπουν τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες, που παρέχονται από την «Εταιρεία», διότι κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις εν λόγω υπηρεσίες, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιγράφονται σε αυτό. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιέχονται στην Πολιτική Απορρήτου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της «Εταιρείας».

 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για το ξενοδοχείο “Blue Dolphin Hotel” (στο εξής το «ξενοδοχείο»), το οποίο ανήκει στην «Εταιρεία», για τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και για την χρήση εκ μέρους σας των ξενοδοχειακών υπηρεσιών της «Εταιρείας».

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

 

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, με αποκλειστικό σκοπό να παρέχουμε στους πελάτες μας ξενοδοχειακές υπηρεσίες. Ειδικότερα, είναι δυνατόν να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα με σκοπό:

 • την κράτηση δωματίων και την παροχή υπηρεσιών διαμονής
 • τη βελτίωση και την εξέλιξη των ξενοδοχειακών μας υπηρεσιών
 • την διαχείριση των σχέσεων μας με τους πελάτες μας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο
 • την ασφάλεια των πελατών μας
 • την εναρμόνιση με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία
 • την προώθηση των πωλήσεων

 

Υποχρεούμαστε εκ του νόμου να ζητήσουμε από εσάς ή/και τα μέλη της οικογένειάς σας τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Προσωπικά στοιχεία (π.χ. επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή/και διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, τόπος γέννησης)
 • Οικονομικά στοιχεία (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας, Α.Φ.Μ.)
 • Στοιχεία σχετικά με τη διαμονή σας (π.χ. αριθμός δωματίου, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης)
 • Ενδιαφέροντα (αθλήματα, κινηματογράφος, μουσική κλπ.).

 

Επιπρόσθετα, είναι δυνατόν να συλλέγουμε και κάποιες πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με την εκ μέρους σας χρήση των υπηρεσιών μας μέσω ηλεκτρονικών συσκευών, όπως ενδεικτικά πληροφορίες συσκευής κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών συσκευών και tablets, πληροφορίες σύνδεσης internet, πληροφορίες τοποθεσίας (π.χ. wi-fi, mobile apps), πληροφορίες φωνής και εικόνας (π.χ. κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης CCTV για λόγους ασφαλείας), καθώς και πληροφορίες από κοινωνικά μέσα δικτύωσης, όταν συνδέεστε με αυτά.

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να μην μας παρέχετε ορισμένες πληροφορίες, αλλά το γεγονός αυτό ενδεχομένως να μην σας επιτρέψει τη χρήση των υπηρεσιών μας.

 

Σας ενημερώνουμε ότι συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, κατόπιν συγκατάθεσής σας, στις ακόλουθες περιπτώσεις :

 • Κράτηση δωματίου, χρήση υπηρεσιών του ξενοδοχείου (σίτηση, ψυχαγωγία, kids club κλπ.)
 • Εγγραφή σε ενημερωτικές λίστες, προκειμένου για τη λήψη προσφορών και άλλων προωθήσεων υπηρεσιών ,μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Από τουριστικούς πράκτορες και γραφεία τουρισμού, συστήματα κρατήσεων (π.χ. www.webhotelier.comwww.booking.com)
 • Σύνδεση στην ιστοσελίδα μας, στο wi-fi του ξενοδοχείου μας και σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

 

Ασφάλεια των πληροφοριών

 

Αναγνωρίζουμε τη σημασία του θέματος ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο. Δεν αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός αν έχουμε έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή εάν αυτό επιβάλλεται από τη νομοθεσία, από δικαστική απόφαση ή απόφαση οποιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής, καθώς και στην περίπτωση προστασίας των δικαιωμάτων και της ασφάλειας της εταιρείας μας ή/και πελάτη μας. Στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούμε τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων μας φροντίζουμε για την εξασφάλιση του απορρήτου.

 

Αποθήκευση δεδομένων

 

Έχουμε λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που σας αφορούν αποθηκεύονται, άλλως διατηρούνται, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή/και για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τη σύμβαση ή από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Πρόσβαση – Διόρθωση των πληροφοριών σας & Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων

 

Κατά την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται, ότι δικαιούστε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ζητήσετε λεπτομέρειες αναφορικά με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και να προχωρήσετε στη διόρθωση αυτών, στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν ανακρίβειες ή λάθη σε αυτές. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την ικανοποίηση αιτημάτων που θέτουν σε κίνδυνο την προστασία απορρήτου άλλων ατόμων ή αφορούν πρόσβαση που δεν προβλέπεται από την ισχύουσα εγχώρια νομοθεσία. Στην περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε πρόσβαση στις πληροφορίες σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο, όπως κατωτέρω αναφέρεται. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε αίτημα, προκειμένου για τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Τροποποίηση – Ενημέρωση

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε μονομερώς ή/και να ανανεώνουμε τους παρόντες όρους χρήσης. Προς τούτο θα πρέπει, πριν από κάθε είσοδο στην ιστοσελίδα μας και πριν από κάθε κράτηση στο ξενοδοχείο μας να ελέγχετε, άλλως να διαβάζετε, τους όρους χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

 

 Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνηση ή ερώτηση σχετικά με τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και για την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στην παρακάτω διεύθυνση:

 

«Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις SHANGRI – LA BAY Α.Ε.»

Υπόψη κ. Χατζηιωακειμίδη / General Manager

Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, T.Θ. 113, T.K. 63088

Τηλέφωνο: +30 23750 61334

Fax: +30 23750 61421

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

BLUE DOLPHIN RESORT HOTEL ****
Τ.Θ. 113 / Μεταμόρφωση Σιθωνία
Χαλκιδική / Τ.Κ. 63088 / Ελλάδα
App on google Play
App on app store
© 2013 - 2024 bluedolphinhotel.eu . Developed by Creative Days Web studio, SEO & mobile solutions

Κρατήσεις & Απορίες

Follow Us

Hotel Blue Dolphin

http://reputize.co/hotel/nyLxfTTKlThe Corporate Reputize Index™ is an aggregate score measuring the reputation of all your properties at a given point of time. It is based on data aggregated from more than 100 online sources for each of your properties. more...

Reputize Index™
Hotel Blue Dolphin
https://www.bluedolphinhotel.eu/index.php
89.1/ 100
5742 reviews
GIATA
BLUE DOLPHIN RESORT HOTEL ****

P.O. BOX 113 | Metamorfosi | Sithonia

Halkidiki T.K. 63088 | Greece

T:+30 23750 61483, +30 6978187270

info@bluedolphinhotel.eu

Fast Check-in
Weather
No Internet Connection